Sfeerfoto SnowMania

SnowMania waarborg

Een annulatie dient altijd schriftelijk te gebeuren. Dit per mail of per aangetekend schrijven.

 1. Duur: de annulatiewaarborg vangt aan vanaf de boeking van het reiscontract en eindigt bij aanvang van de reis.

 2. Het gewaarborgde bedrag: de annulatiewaarborg dekt de reissom van het reiscontract.

 3. Toepassingsgebied: U en alle deelnemers vermeld op het reiscontract kunnen een beroep doen op de annulatiewaarborg in de volgende gevallen:

  A. Ziekte*, ongeval of complicatie tijdens de zwangerschap van:
        - U, uw samenwonende echtgeno(o)t(e) in rechte of in feite
        - Elke persoon die gewoonlijk met u in gezinsverband samenleeft
        - Elke bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad

  B. Overlijden van:
        - U, uw samenwonende echtgeno(o)t(e) in rechte of in feite
        - Elke persoon die gewoonlijk met u in gezinsverband samenleeft
        - Elke bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad of elke minderjarige bloed- of aanverwant tot en met de derde graad

  C. Zware stoffelijke schade aan uw woonplaats, tweede verblijfplaats of beroepslokalen,

  D. U of een persoon die gewoonlijk met u in gezinsverband samenleeft wordt ontslagen als werknemer.

*Ziekte die van dergelijke aard is, dat ze de betreffende persoon verhinderd om op de betreffende reis te vertrekken.

Wij gebruiken cookies om uw gebruikservaring op onze website te verbeteren. Aanvaard cookies om verder te gaan op onze website.