Sfeerfoto SnowMania

SnowMania waarborg

Om jou een zorgeloze aanloop naar jouw vakantie te bezorgen, bieden wij tijdens seizoen 2021-2022 een gratis annulatiewaarborg ** én cashback garantie bij een annulering door COVID-19 aan.

Wat houdt de cashback garantie in?

We zullen steeds een weloverwogen beslissing nemen om je reis al dan niet te laten doorgaan. Daarbij staan jouw gezondheid en die van onze eigen medewerkers en werknemers van busmaatschappij en logies centraal. Als de richtlijnen van België of van het land van bestemming het onmogelijk maken om te reizen, dan gaan we ook over tot annulatie van de reis. We geven je in dat geval de zekerheid van terugbetaling van de betaalde reissom.

Wat als er voor afreisdatum Covid-19 bij je vastgesteld wordt?

Aangezien Covid-19 een ziekte is die het reizen onmogelijk maakt, gelden de normale annuleringsvoorwaarden hieronder omschreven. De einddatum van je quarantaine overschrijdt de vertrekdatum van je reis.


Een annulatie dient altijd schriftelijk te gebeuren. Dit per mail of per aangetekend schrijven.

 1. Duur: de annulatiewaarborg vangt aan vanaf de boeking van het reiscontract en eindigt bij aanvang van de reis.

 2. Het gewaarborgde bedrag: de annulatiewaarborg dekt de reissom van het reiscontract.

 3. Toepassingsgebied: U en alle deelnemers vermeld op het reiscontract kunnen een beroep doen op de annulatiewaarborg in de volgende gevallen:

  A. Ziekte*, ongeval of complicatie tijdens de zwangerschap van:
        - U, uw samenwonende echtgeno(o)t(e) in rechte of in feite
        - Elke persoon die gewoonlijk met u in gezinsverband samenleeft
        - Elke bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad

  B. Overlijden van:
        - U, uw samenwonende echtgeno(o)t(e) in rechte of in feite
        - Elke persoon die gewoonlijk met u in gezinsverband samenleeft
        - Elke bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad of elke minderjarige bloed- of aanverwant tot en met de derde graad

  C. Zware stoffelijke schade aan uw woonplaats, tweede verblijfplaats of beroepslokalen,

  D. U of een persoon die gewoonlijk met u in gezinsverband samenleeft wordt ontslagen als werknemer.

*Ziekte die van dergelijke aard is, dat ze de betreffende persoon verhinderd om op de betreffende reis te vertrekken.

** de gratis annulatiewaarborg is niet geldig voor groepen en scholen

Wij gebruiken cookies om uw gebruikservaring op onze website te verbeteren. Aanvaard cookies om verder te gaan op onze website.